Header

Menubalk Informatieve websites voor zakelijk en particulier Wie zijn we en wat doen we? Hoe kunt u ons bereiken? Menubalk

Debiteurenbeheer, laat òns werken voor ùw geld.

Openstaande posten, een maandelijks terugkerende zorg.

Een ondernemer heeft vaak de tijd niet om zijn debiteuren te bewaken waardoor de vorderingen te laat of zelfs, in sommige gevallen, helemaal niet binnenkomen.

AVA Office Support kan u helpen door deze werkzaamheden uit handen te nemen en uw klant op een vriendelijk manier te herinneren aan de openstaande vordering. Eventuele disputen worden direkt aan u teruggekoppeld om zo tot een vlotte afhandeling te komen waardoor uw liquide middelen constant blijven.

U bepaald wanneer en hoe.

De betalingsherinnering wordt uitgevoerd op een manier zoals u dat aangegeven heeft. Als een aandachtspuntje, als een dringend verzoek of als waarschuwing dat de vordering uit handen gegeven wordt. Ongeacht de vorm, u mag er op rekenen dat de communicatie met uw debiteur altijd op een correcte manier afgehandeld wordt.

Ook het tijdstip van herinneren is door u te bepalen. U kunt er voor kiezen om direct na het verlopen van de betalingstermijn een herinnering te sturen maar dat kan eventueel ook na 60,90 of 120 dagen. Alles naar aanleiding van uw persoonlijke relatie met uw afnemer.

Eén, tien, honderd, allemaal dezelfde zorgvuldigheid.
Hoeveel debiteuren u ons ook in beheer geeft, iedereen krijgt dezelfde zorgvuldige behandeling. Uiteraard worden onze tarieven gunstiger naarmate u meer dossiers aan ons toevertrouwd maar ook een enkel dossier is geen probleem, al is het alleen maar om eens uit te proberen.

U zult zien dat uw cashflow er op vooruit gaat en, misschien nog wel belangrijker, op een gezond niveau blijft.
 

©AgeTea Webdesign 2010. AgeTea is een onderdeel van AVA Office Support, uw zakelijke dienstverlener.